Dědictví

Okresní soud ve Zlíně pověří notáře jako soudního komisaře, podle předem daného schématu nápadu, k provedení úkonů v dědickém řízení.

V předběžném šetření si soud zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů. Zanechal-li zůstavitel závěť nebo listinu o správě dědictví, zjistí soud jejich stav a obsah.. Zjistí-li soud, že zůstavitel zanechal listinu o správě dědictví, kterou ustanovil správce dědictví, vyrozumí ustanoveného správce dědictví o smrti zůstavitele a vyzve ho, aby se ujal své funkce. Vyjde-li v předběžném šetření najevo, že zůstavitel byl majitelem účtu u banky, soud tuto banku vyrozumí o dni smrti zůstavitele.

V případě, že zůstavitel zanechá majetek nepatrné hodnoty, tento se vydá tento majetek bez dalšího řízení tomu kdo se postaral o pohřeb zůstavitele a řízení o dědictví se zastaví.

Pokud zůstavitel zanechá majetek´vyšší než nepatrný, shromažďuje soudní komisař podklady pro dědické řízení (např. výpisy z katastru nemovitostí, zůstatky na účtech, výše dluhů zůstavitele a pohledávek zůstavitele, výše obchodních podílů). Jakmile je zjištěn stav majetku a dluhů zůstavitele, je nařízeno jednání u soudního komisaře, při kterém se dědici mohou dohodnout o vypořádání dědictví. V případě neuzavření dohody dědiců, rozhoduje soud na návrh soudního komisaře podle dědických podílů.

Plná moc do dědického řízení

Odměna soudního komisaře


Kontakt

JUDr. Libuše Kučerová, notář ve Zlíně

Sadová 6
Zlín
76001


577011144


Úřední hodiny

Po.:  8,00 - 12,00 13,00 - 15,00

Út:.   8,00 - 12,00 13,00 - 15,00

St.:   8,00 - 12,00 13,00 - 15,00

Čt.:   8,00 - 12,00 13,00 - 15,00

Pá.:  8,00 - 12,00 13,00 - 14,00